Egzekucja Niezapłaconych Faktur
oraz nakaz zapłaty

Kancelaria Tusińscy Węgrzyn w Opolu prężnie działa w obszarze uzyskiwania sądowych nakazów zapłaty i następnie egzekucji niezapłaconych faktur. Nasza kancelaria skupia się na profesjonalnej i skutecznej pomocy Klientom w egzekucji zaległych płatności i odzyskiwaniu środków finansowych.

Prowadząc sprawy związane z niezapłaconymi należnościami działamy w sposób kompleksowy, rozpoczynając od analizy dokumentacji związanej z fakturami, poprzez reprezentację przed sądem, przez zajęcie, aż do egzekucji z majątku dłużnika. Naszym celem jest skuteczne odzyskanie należności dla naszych Klientów, minimalizując czas i trudy związane z procesem sądowym.
Przed rozpoczęciem naszej pracy zawsze przeprowadzamy szczegółową analizę związanych z fakturami dokumentów, identyfikując wszelkie nieprawidłowości oraz potencjalne punkty sporne. Skutecznie bronimy interesów naszych klientów i uzyskujemy sądowe nakazy zapłaty.

Niezapłacone Faktury Opole

Egzekucja niezapłaconych faktur przez adwokata i radcę prawnego jest procesem, w którym prawnik reprezentuje wierzyciela w celu odzyskania środków finansowych od dłużnika. Przygotowujemy oraz dostarczamy podmiotowi uchylającemu się od zapłaty faktury – wezwanie do zapłaty, w którym wskazywany jest istniejący dług, określony termin uregulowania zadłużenia oraz informacja o dalszych krokach prawnych w przypadku braku reakcji. Jeśli dłużnik nie odpowiada na wezwanie do zapłaty lub odmawia uregulowania długu, następnym krokiem jest złożenie do sądu pozwu w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty i jak najszybsze zajęcie majątku.

Sądowy Nakaz Zapłaty Opole

Sądowy nakaz zapłaty przed e-Sądem pozwala na szybkie i skuteczne dochodzenie wierzytelności pieniężnych, w sytuacji gdy dłużnik nie kwestionuje długu. Procedura ta umożliwia wierzycielowi uzyskanie nakazu zapłaty od sądu, bez konieczności przeprowadzania pełnego procesu sądowego. Przy sądowym nakazie zapłaty wierzyciel składa pozew do sądu, w którym zawiera informacje dotyczące istoty sporu, wskazuje dłużnika oraz uzasadnia swoje roszczenie. Sąd, na podstawie złożonego pozwu, może wydać nakaz zapłaty, jeśli uznaje roszczenie za uzasadnione i nie ma potrzeby przeprowadzania pełnego procesu sądowego. Jeśli dłużnik nie zgłasza sprzeciwu w ustalonym terminie, sądowy nakaz zapłaty staje się tytułem wykonawczym, co oznacza, że wierzyciel może rozpocząć egzekucję na majątku dłużnika.
Dzięki naszemu profesjonalizmowi oraz skoncentrowaniu na osiągnięciu korzyści dla Klienta, jesteśmy gotowi sprostać najtrudniejszym wyzwaniom związanym z egzekucją niezapłaconych faktur oraz uzyskaniem sądowego nakazu zapłaty. Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli zainicjować działania mające na celu odzyskanie Twoich pieniędzy.